Itseään suurempi kunta

Evijärven Kunta

Destia Oy on jättänyt Evijärven tekniselle lautakunnalle maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen, joka koskee kalliokiviaineksen ottamista, louhintaa, kiviaineksen murskausta. Toiminta sijoittuu Destia Oy:n omistamalle Evijärven kunnan Evijärven kylän kiinteistölle Ampumarata 52-401-1-321.


Maa-aineslupahakemuksen mukaan ottamisalueen pinta-ala on 15 500 m2 ja kokonaisottomäärä 100 000 k-m3, ottosyvyys 0-25 m ja ottamisaika 10 vuotta.


Ympäristölupahakemuksen mukaan kalliomursketta tuotetaan keskimäärin 27 000 t vuodessa, mutta maksimissaan 270 000 t vuodessa. Murskaus tapahtuu siirrettävällä murskaamolla. Hakija pyytää lupaa aloittaa toiminnan ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa. Destia Oy:llä on kiinteistölle voimassa oleva maa-aineslain mukainen lupa 40 000 m3ktr kokonaisottomäärälle. Uusi lupa korvaa lainvoimaiseksi tullessaan vanhan luvan.


Kuulutus on nähtävillä 20.3.- 18.4.2017 Evijärven virallisella ilmoitustaululla ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä teknisessä toimistossa kuulutusajan, osoitteessa Viskarinaukio 3, 62500 Evijärvi.


Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on tilaisuus tehdä muistutus hakemuksen johdosta. Myös muilla henkilöillä kuin asianosaisilla sekä yhteisöillä, jota eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset ja mielipiteet asian johdosta tulee jättää kirjallisesti viimeistään 18.4.2017 Evijärven kunnan tekniselle lautakunnalle, osoite Viskarinaukio 3 62500 Evijärvi

Evijärven tekninen lautakunta 17.3.2017

Opintie esikoulusta lukioon

Evijärvellä voi käydä koko opintien esikoulusta lukioon. Evijärveltä on hyvä ponnistaa tulevaisuuteen. Toiminta-ajatus on: Tänään teemme yhdessä työtä huomista varten eilisestä ponnistaen. Lue lisää

Hyvä paikka yrittää

Pohjalainen yrittäjyys elää vahvana Evijärvellä. Kunnassa on monipuolinen ja vireä yritystoiminta. Yritteliäs asenne heijastuu myös kunnan toiminnassa ja kehittämisessä. Lue lisää

Evijärven Kunta

Tekemistä ympäri vuoden

Evijärveltä löydät tekemistä kaikkina vuodenaikoina. Evijärvi on mahtava kesäkunta järviluonnon syleilyssä, jossa riittää aktiviteetteja ja toimintaa ympäri vuoden. Kurkkaa tapahtumakalenteria!

Asumisen mukavuutta Evijärvellä

Evijärveltä löydät viihtyisiä ja kodikkaita tontteja vakituiseen asumiseen ja vapaa-aikaan. Vesistöt ja rantamaisema luovat kunnasta kaiken ikäisille viihtyisän asuinpaikan ja vierailukohteen. Lue lisää

Kirjastopalvelut

Evijärvellä on tasokas kunnankirjasto, josta löydät lukemista joka lähtöön. Kirjastosta saat uutuuskirjat ja klassikot tietokirjallisuutta unohtamatta. Tule lainaamaan! Lue lisää

Klikkaa karttaa aktivoidaksesi sen

WebGarden Oy - Laadukkaat kotisivut, mainostoimisto

© Evijärven kunta 2018