Itseään suurempi kunta

Evijärven Kunta

Viemärin toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien on oltava nykylainsäädännön mukaisia 15.3.2018 mennessä. Kiinteistön omistajalla on oltava selvitys nykyisestä jätevesien käsittelystä ja jätevesijärjestelmän käyttö- ja hoito-ohjeet. Kun jätevesijärjestelmää uusitaan tai parannetaan, tarvitaan rakennusvalvonnan myöntämä toimenpidelupa. Kiinteistöllä tehtävä remontti voi myös aiheuttaa jätevesijärjestelmän uusimistarpeen.

Voimassa olevan jätevesilainsäädännön mukaan:

- Talousjätevesistä on puhdistettava ennen ympäristöön päästämistä orgaanista ainetta 80 %,  kokonaisfosforista 70 % ja vähintään 30 % typestä. Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa tiukempia määräyksiä. Evijärven kunnassa tiukempia määräyksiä on annettu pohjavesialueille ja ranta-alueille, joka on määritelty 100 m keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta.

- Jäteveden käsittelyvaatimuksista vapautuvat  kiinteistöllä vakituisesti asuvat omistajat, jotka ovat täyttäneet 68 vuotta  ennen ympäristönsuojelulain muutosta  9.3.2011

- Sosiaalisin perustein ( työttömyys, sairaus) voi hakea kunnalta viiden vuoden mittaista vapautusta vaatimusten täyttämisestä.

Ympäristönsuojelulaki (527/2014), luku 16
Valtioneuvoston asetus (209/2011) talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Ympäristönsuojelumääräykset, luku 20

 

Ajankohtaista

Ympäristöministeriö ehdottaa lievennyksiä haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevaan sääntelyyn.  Lakiehdotuksen mukaan kiinteistöjen jätevesijärjestelmä tulisi kunnostaa tiettyjen remonttien yhteydessä. Määräaikaan sidottu olisi ainoastaan vesistön läheisyydessä tai pohjavesialueella olevan kiinteistön jätevesijärjestelmän kunnostus.

Ehdotus on lausuntokierroksella ja muutos ympäristönsuojelulakiin on tarkoitus saada voimaan yhtä aikaa muutettavan jätevesiasetuksen kanssa 1.1.2017.

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Ymparistoministerion_ehdotus_jatevesisaa%2838776%29

Opintie esikoulusta lukioon

Evijärvellä voi käydä koko opintien esikoulusta lukioon. Evijärveltä on hyvä ponnistaa tulevaisuuteen. Toiminta-ajatus on: Tänään teemme yhdessä työtä huomista varten eilisestä ponnistaen. Lue lisää

Hyvä paikka yrittää

Pohjalainen yrittäjyys elää vahvana Evijärvellä. Kunnassa on monipuolinen ja vireä yritystoiminta. Yritteliäs asenne heijastuu myös kunnan toiminnassa ja kehittämisessä. Lue lisää

Evijärven Kunta

Tekemistä ympäri vuoden

Evijärveltä löydät tekemistä kaikkina vuodenaikoina. Evijärvi on mahtava kesäkunta järviluonnon syleilyssä, jossa riittää aktiviteetteja ja toimintaa ympäri vuoden. Kurkkaa tapahtumakalenteria!

Asumisen mukavuutta Evijärvellä

Evijärveltä löydät viihtyisiä ja kodikkaita tontteja vakituiseen asumiseen ja vapaa-aikaan. Vesistöt ja rantamaisema luovat kunnasta kaiken ikäisille viihtyisän asuinpaikan ja vierailukohteen. Lue lisää

Kirjastopalvelut

Evijärvellä on tasokas kunnankirjasto, josta löydät lukemista joka lähtöön. Kirjastosta saat uutuuskirjat ja klassikot tietokirjallisuutta unohtamatta. Tule lainaamaan! Lue lisää

Klikkaa karttaa aktivoidaksesi sen

WebGarden Oy - Laadukkaat kotisivut, mainostoimisto

© Evijärven kunta 2018