Itseään suurempi kunta

Evijärven Kunta

Vaihtelevan talvikelin mukanaan tuoma teiden liukkaus on aiheuttanut autoilijoille harmia ja hankaluuksia viime viikkoina. Ongelmatilanteissa apua saa nopeammin, kun ottaa yhteyttä oikeaan tahoon.

Yleiset tiet
Evijärvellä yleisten teiden talvikunnossapidosta vastaa Destia. Yleisiä teitä ovat esimerkiksi kantatiet 63 ja 68. Myös Autohuollon risteyksestä keskustaan ja keskustasta kirkon ohi Puustelliin johtava tie sekä nuorisoseuran ohi kulkeva Pukkilantie kuuluvat Destian kunnossapitourakkaan (kts. kartta).
Destian tiet keskustassa

Yleisten teiden osalta oikea taho ottaa yhteyttä on Tienkäyttäjän linja.                           
Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalle voi ilmoittaa maanteiden kunnosta ja liikenteen ongelmista soittamalla numeroon 0200 2100 (24 h/vuorokaudessa). Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia ilmoituksia ovat esim. maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu, pölyävä soratie ja liukas tie.
Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot. Tieliikennekeskuksen päivystäjä välittää ilmoitukset alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Ilmoitus ei ole työtilaus.
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenteen-asiakaspalvelu1#.WI8EcfLD6Cc
http://www.liikennevirasto.fi/tieverkko/kunnossapito/talvihoito#.WI7pYn3D6Cc

Kunnossapitourakoista ja talvihoitoluokista löytyy kartta ELY -keskuksen sivuilta.
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/56043/Urakka-aluekartta01122016Suomi+%28002%29.pdf/930b30f7-00e1-40f2-9eb6-ad46872eea0b

Kaavatiet
Kaavateiden ja kunnan kiinteistöjen pihojen kunnossapidosta vastaa Evijärven kunta. Kaava-alueiden teitä ovat esimerkiksi asuinalueiden kadut. Ne kuuluvat talvihoitoluokkaan III, mikä tarkoittaa, että tiestö on pääosan aikaa polannepintainen ja paikoin voi olla uria. Pakkaskeleillä ajo-olosuhteet ovat pääosin tyydyttävät, mutta saattavat paikoin vaihdella. Sään muuttuessa keli voi olla useiden tuntien ajan ongelmallinen, jolloin ajaminen vaatii erityistä varovaisuutta. III- luokan kaavateillä hiekoitukset suoritetaan klo 22 - 06 välisenä aikana ja polanteiden poisto tilataan tarpeen mukaan.
Kaavateiden kunnossapitoon liittyvissä asioissa ota yhteyttä kunnaninsinööriin p. 044 7699 550 tai kunnan rakennusmestariin p. 040 7699 299.

Yksityiset tiekunnat
Yksityiset tiekunnat huolehtivat itse hallinnoimiensa teiden talvikunnossapidosta.
HUOM! Tiekuntien tienhoitoavustukset ja aurausavustukset ikääntyville haettavissa vuoden 2016 kuluihin.

Lisätietoja ja hakulomakkeet löytyvät kunnan nettisivuilta.

http://www.evijarvi.fi/kuntainfo/uutisia/137-tiekuntien-tienhoitoavustukset-ja-aurausavustukset-ikaantyville-haettavissa-vuoden-2016-kuluihin

 

Opintie esikoulusta lukioon

Evijärvellä voi käydä koko opintien esikoulusta lukioon. Evijärveltä on hyvä ponnistaa tulevaisuuteen. Toiminta-ajatus on: Tänään teemme yhdessä työtä huomista varten eilisestä ponnistaen. Lue lisää

Hyvä paikka yrittää

Pohjalainen yrittäjyys elää vahvana Evijärvellä. Kunnassa on monipuolinen ja vireä yritystoiminta. Yritteliäs asenne heijastuu myös kunnan toiminnassa ja kehittämisessä. Lue lisää

Evijärven Kunta

Tekemistä ympäri vuoden

Evijärveltä löydät tekemistä kaikkina vuodenaikoina. Evijärvi on mahtava kesäkunta järviluonnon syleilyssä, jossa riittää aktiviteetteja ja toimintaa ympäri vuoden. Kurkkaa tapahtumakalenteria!

Asumisen mukavuutta Evijärvellä

Evijärveltä löydät viihtyisiä ja kodikkaita tontteja vakituiseen asumiseen ja vapaa-aikaan. Vesistöt ja rantamaisema luovat kunnasta kaiken ikäisille viihtyisän asuinpaikan ja vierailukohteen. Lue lisää

Kirjastopalvelut

Evijärvellä on tasokas kunnankirjasto, josta löydät lukemista joka lähtöön. Kirjastosta saat uutuuskirjat ja klassikot tietokirjallisuutta unohtamatta. Tule lainaamaan! Lue lisää

Klikkaa karttaa aktivoidaksesi sen

WebGarden Oy - Laadukkaat kotisivut, mainostoimisto

© Evijärven kunta 2018