Itseään suurempi kunta

Evijärven Kunta

Kuluva vuosi alkaa olla jo lopuillaan, on hyvä summata yhteen mennyttä vuotta.

Evijärvellä on ollut kuluvana vuonna hieno, juhlava ja vauhdikas vuosi. Vuoteen on osunut tuplajuhlat: kunta on täyttänyt 150- ja Suomi100 vuotta. Vuosi on ollut täynnä monenlaista toimintaa ja tapahtumia. Juhlavuosi on sävyttänyt vahvasti vuotta 2017.

Juhlavuoden tapahtumia keskitettiin neljälle teemalliselle juhlaviikolle. Pitkin vuotta on ollut hienoa tapahtumia, tempauksia ja mahtavia esiintyjiä. Päätapahtumia ovat olleet juhlavaltuusto maaliskuussa, juhlavuoden pääjuhla kesäkuussa, tulevaisuusseminaari syyskuussa sekä Evijärvi 150- ja Suomi100-itsenäisyyspäiväjuhla joulukuussa.

Kuntalaiset ovat osallistuneet ilahduttavan aktiivisesti juhlavuoden toteutukseen, tapahtumiin ja tempauksiin. Vuosi on ruokkinut Evijärvellä vahvasti osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Juhlavuosi on näkynyt ja kuulunut laajasti kunnan sisällä sekä monissa eri medioissa. Evijärvi on saanut vuoden mittaan runsaasti positiivista julkisuutta ja näkyvyyttä. Voikin hyvällä syyllä sanoa, että Evijärvellä on ollut itseään suurempi juhlavuosi!

Tulevaisuus rakennetaan omin teoin. Evijärvellä on vahva usko tulevaisuuteen ja kuntaa rakennetaan tulevaisuussuuntautuneesti. Hyvinvoiva ja elinvoimainen Evijärvi- kuntastrategia 2025 hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa 2016. Strategia ohjaa kunnan toimintaa, kehittämistä ja päätöksentekoa kohti menestyksekästä tulevaisuutta.

Vision mukaisesti Evijärvi tarjoaa vireän, viihtyisän sekä turvallisen elinympäristön luonnon ja vesistöjen äärellä, hyvää elämää tukevat palvelut sekä aktiivisen ja yritteliään toimintaympäristön. Strategiset painopistealueet ovat I. talous, II. palvelut, III. elinkeinot ja elinvoima sekä IV. asuminen ja hyvinvointi. Nämä painotukset antavat hyvän perustan tulevaisuudelle. Strategiaa toteutetaan toimenpideohjelman toimenpitein.

Strategiassa meillä on havaittu olevan paljon vahvuuksia ja mahdollisuuksia, joille rakentaa tulevaisuutta. Kunta voi edelleen vahvistaa olevia vahvuuksia sekä hyödyntää havaitut mahdollisuudet. Omilla toimilla voi myös vahvistaa tai poistaa heikkouksia sekä torjua uhkia.

Itseään suuremmassa kunnassa on vahva usko tulevaisuuteen.

Evijärvellä eletään aktiivisen toiminnan ja kehittämisen aikaa. Liikkeellä monia toimia, joilla kunnan suotuisaa, elinvoimaista ja hyvinvoivaa tulevaisuutta rakennetaan. Evijärvellä mennään eteenpäin monilla eri tasoilla- eli kehitys kehittyy. Omien toimien lisäksi menossa on useita kehittämishankkeita, joilla luodaan yhteistyössä Evijärvestä vetovoimaista ja viihtyisää sekä elinvoimaista ja hyvinvoivaa kuntaa. Tällä aktiivisen tekemisen ja tulevaisuuden rakentamisen tiellä on hyvä jatkaa.

Juhlavuonna Evijärvellä menee toiminnallisesti ja taloudellisesti varsin hyvin. Suotuisat talouden vireet tukevat kunnan kehittämistä. Kuluva vuosi on mennyt taloudellisesti edellisvuotta paremmin ja vuodesta 2017 näyttäisi tulevan ylijäämäinen. Kunta on nettovelaton: omaisuutta on enemmän kuin velkaa ja kunnan sijoitukset tuottavat euroja kunnan kassaan.

Kuntastrategian mukaisesti rakennetaan aktiivisesti suotuisaa tulevaisuutta ja hyvinvoivaa sekä elinvoimaista Evijärveä. Hyvästä taloustilanteesta huolimatta on oltava koko ajan selvillä tilannekuvasta ja tehtävä sen mukaisia, kunnan edun mukaisia päätöksiä. Kuluvana vuonna valitut luottamushenkilöt ovat merkittävässä ja vastuullisessa asemassa siinä miten Evijärvi kykenee yhdessä viemään kuntaa kohti tulevaisuutta. Valtuustossa päätetyssä tulevan vuoden 2018 talousarviossa muistetaan tiiviin talouden pidon lisäksi vahvasti myös kunnan kehittäminen ja tulevaisuuden rakentaminen. Kun tiivis taloudenpito ja kunnan kehittäminen muistetaan jatkossakin, Evijärvellä on kaikki edellytykset pärjätä myös tulevaisuudessa.

Syksyn aikana lanseerattiin Evijärvelle valmisteltu sovellus, joka kokoaa yhteen mm. kunnan tapahtumat, toimijat, yritykset ja palvelut. Evijärvi on ensimmäinen pieni kunta Suomessa jolla on oma sovellus. Evijärvi-sovellus tarjoaa paljon mahdollisuuksia niin kaikille toimijoille kuin käyttäjillekin. Kaikkien kannattaakin ladata sovellus ilmaiseksi omiin älylaitteisiin.

Suurkiitos kaikille juhlavuoteen osallistuneille sekä siihen tavalla tai toisella vaikuttaneille! Meillä on ollut hieno vuosi ja tästä on hyvä jatkaa tulevaan vuoteen.

Oikein rauhallista joulua ja suotuisaa vuotta 2018 kaikille!

Teemu Kejonen
kunnanjohtaja

Opintie esikoulusta lukioon

Evijärvellä voi käydä koko opintien esikoulusta lukioon. Evijärveltä on hyvä ponnistaa tulevaisuuteen. Toiminta-ajatus on: Tänään teemme yhdessä työtä huomista varten eilisestä ponnistaen. Lue lisää

Hyvä paikka yrittää

Pohjalainen yrittäjyys elää vahvana Evijärvellä. Kunnassa on monipuolinen ja vireä yritystoiminta. Yritteliäs asenne heijastuu myös kunnan toiminnassa ja kehittämisessä. Lue lisää

Evijärven Kunta

Tekemistä ympäri vuoden

Evijärveltä löydät tekemistä kaikkina vuodenaikoina. Evijärvi on mahtava kesäkunta järviluonnon syleilyssä, jossa riittää aktiviteetteja ja toimintaa ympäri vuoden. Kurkkaa tapahtumakalenteria!

Asumisen mukavuutta Evijärvellä

Evijärveltä löydät viihtyisiä ja kodikkaita tontteja vakituiseen asumiseen ja vapaa-aikaan. Vesistöt ja rantamaisema luovat kunnasta kaiken ikäisille viihtyisän asuinpaikan ja vierailukohteen. Lue lisää

Kirjastopalvelut

Evijärvellä on tasokas kunnankirjasto, josta löydät lukemista joka lähtöön. Kirjastosta saat uutuuskirjat ja klassikot tietokirjallisuutta unohtamatta. Tule lainaamaan! Lue lisää

Klikkaa karttaa aktivoidaksesi sen

WebGarden Oy - Laadukkaat kotisivut, mainostoimisto

© Evijärven kunta 2018